Den Katolske Kirke

Før reformationen var kirken i Danmark katolsk og dermed styret af Paven i Rom. Kirken var en meget stor del af folks hverdag i middelalderen.

Hellig Kilde

Hellige kilder blev besøgt af folk, der søgte bod for deres synder eller lindring for sygdomme – pilgrimme.

Kildemarkeder

På grund af de mange mennesker, der samledes på valfartsstederne opstod der kildemarkeder. Der blev handlet med kildevandet, pilgrimsmærker og alskens andre ting, f.eks. perler, mad, våben m.m.

Adlen

I 1533 dør Kong Frederik den 1. og der er stor uenighed om, hvem der skal efterfølge ham som konge i Danmark. Både adlen og kirkens folk støtter forskellige kandidater.

Bønderne

Hovedparten af Danmarks befolkning var i middelalderen bønder. De store landsbrugsområder blev dyrket med håndkraft og krævede megen arbejdskraft.

Haderslevhus

Haderslev var centrum for det fyrstedømme som Junker Christian administrerede. Han var søn af Kongen Frederik I og blev selv senere konge.

Nikolaj Kirke

I 1534 bliver Christian d. 3. kåret til konge i Jylland. Han må gennem en borgerkrig – Grevens fejde – før han bliver konge i hele Danmark.

København Belejring

I middelalderen bestod adlen af en lille gruppe familier, der ejede store dele af jorden i Danmark. De boede på godser eller herregårde og havde ret til at opkræve skat af bønderne i deres område.

De Katolske Klostre

De katolske klostre var beboet af munke og nonner. De var fromme mennesker der havde viet der liv til at tjene Gud.

Pesten

Pesten ”den sorte død”, var en uhelbredelig og smitsom sygdom. Fik man pest, blev man fordrevet fra sin landsby og måtte samles med andre syge.

Introduktion

Kære konfirmand eller vi kan lige så godt sige Kære pilgrim
Du har nu startet din søgen efter Luthers nøgle, og på denne side kan du finde en masse oplysninger om din kommende ”valfart” – din pilgrims rejse.

Vi spiller i foråret 2017 i følgende byer

Terp v/Bramming

Spilles d. 29 & 30 marts 2017

Amager

Amager Strandpark d. 1. april 2017

Ringkøbing

Nørre Vosborg d. 4. & 5. april 2017

Tølløse

Spilles d. 8. april - 2017

Til efteråret 2017 spiller vi i følgende byer

Gislev

Spilles d. 14. september 2017

Vestvolden København

Vi spiller på Vestvolden d. 16 september.

Børglum Kloster

Vi spiller på Børglum Kloster d. 21 september

Haderslev

Spilles i Moltrup d. 23 september 2017

Århus

Spilles d. 28 september 2017

Svendborg

Vi spiller i Svendborg d. 30 september 2017

Aabenraa

Spilles d. 5. oktober 2017

Fredericia

Spilles omkring Taulov Kirke d. 7 oktober 2017

Køge

Vi spiller i Køge d. 10 oktober