Information

Hvad var en folkevise?

På konge- og fyrste hofferne færdedes ”troubadurer”, der havde til opgave at digte sange til underholdning og stormændenes forherligelse.
Folkeviser blev i reglen sunget til dansen. Der fandtes forskellige danse, nogle alvorlige, andre muntre.
( Kilde:”Danmarkshistorien” Middelalderen 3 – Broderstrid og kulturliv af Niels K s 83- 84 Folkeviser Rytmen er ikke fast, men retter sig efter indholdet ligesom i talesprog.

En folkevise meddeler kendsgerninger; hvordan personerne taler med hinanden, hvad de foretager sig og ikke ret meget andet. Digteren er anonym og visen overleveres fra mund til mund, tilhørerne holdes fangne med tragik, humor og spænding. Fortællemåden er ofte springende med “huller”, som udfordrer tilhøreren til selv at udfylde hullerne – til at gætte og meddigte på visen. Folkevisens fortællinger er opstået i riddermiljøet. Folkeviserne blev digtet af omvandrende sangere – en troubadour – til brug ved dans på herregårdene.