København Belejring

VestVoldenI middelalderen bestod adlen af en lille gruppe familier, der ejede store dele af jorden i Danmark. De boede på godser eller herregårde og havde ret til at opkræve skat af bønderne i deres område. Selv var adlen fritaget for at betale skat, men skulle i stedet støtte kongen som riddere og medbringe soldater, når kongen drog i krig eller skulle forsvare riget.

I 1533 dør Kong Frederik den 1. og der er stor uenighed om, hvem der skal efterfølge ham som konge i Danmark. Både adlen og kirkens folk støtter forskellige kandidater.

Noget af adlen ønsker Christian d. 3 som den nye konge. Han vedkender sig de nye protestantiske tanker. Andre ønsker den gamle konge  Christian d. 2. tilbage ved magten. Der er borgerkrig.

Christian d. 2. tropper anfører af Grev Christoffer fra Lübeck.

Krigen får derfor navnet – Grevens Fejde.

Nu marcherer Christian d. 3. mod fjenden, som har gemt sig bag Københavns volde. Han belejrer byen.

Hvem skal træne soldaterne til kamp?
Hvordan ville du besejre en overlegen fjende?