Bønderne

Vitskøl1En stor del af Danmarks befolkning var i middelalderen bønder. Store landsbrugsområder blev dyrket med håndkraft og krævede megen arbejdskraft.  Mange bønder var fæstebønder. Det betød at de ikke ejede deres jord men ”lejede” den af en herremand eller kirken. Som betaling arbejdede de det meste af tiden på herremandens jord.

Meget af kongens, adelens og kirkens magt byggede på indtægter fra bønder. Deres skat, kaldet tiende, var som det fremgår af ordet, 1/10 del af deres afgrøder, køer, grise, får osv.

Bondelivet var hårdt arbejde fra tidlig morgen til sen aften. Undtagen søndag, hvor alle gik i kirke.

Bønderne får brug for din hjælp med at høste og med at forstå de nye tanker som er på vej ind over Danmark