Introduktion

Introduktion

Introduktion

Kære konfirmand eller vi kan lige så godt sige Kære pilgrim
Du har nu startet din søgen efter Luthers nøgle, og på denne side kan du finde en masse oplysninger om din kommende ”valfart” – din pilgrims rejse. Jo mere du ved, jo bedre chance har du for at klare de mange udfordringer, der venter.
På denne hjemmeside finder du informationer over relevante personer og steder du vil møde på din rejse. Her vil du få vigtige informationer og viden. Viden er magt. Magt til at handle rigtig i bestemte situationer i spillet.


Hvem har magten over nøglerne til himmeriget?
Ifølge den katolske pave og hans præster går adgangen til himmeriget gennem dem og bekendelsen af ens synder. En tysk munk ved navn Martin Luther mente noget andet. Han havde en helt anden forståelse af, hvordan biblen skulle forståes. Disse tanker var nye og farlige i starten af 1500-tallet. Det er denne forståelse,du skal finde på din pilgrimsrejse.
I vil vandre som pilgrimme i middelalderens Danmark og indsamle den fornødne viden til at kunne forstå og bruge Luthers Nøgle. Men vogt Jer… I middelalderen var nytænkning og andre idéer end den katolske kirkes livsfarlige. I skal derfor under pilgrimsrejsen gøres jeres yderste for ikke at skille Jer ud og gøre jer umage for at handle historisk korrekt.

I skal derfor være klædt som pilgrimme og ikke medbringe genstande der kan afsløre Jer. Ingen mobiltelefoner, der pludselig ringer eller selvlysende kasketter osv. Samtidig skal I holde øje med vejrudsigten, idet store dele af spillet foregår udendørs.

Surf rundt her under den by, hvor du skal spille. Læs om steder og personer fra middelalderen. Undervejs kan du finde ting, der vil være relevante at medbringe. Ting som kan hjælpe jer under rejsen. Du kan vælge at medbringe nogle af disse ting, men husk på – for meget, vil vi vække mistro.
Hvis I vil forberede Jer endnu mere eller er blevet nysgerrige er du velkommen til at udforske resten af hjemmesiden.

Vi ses snart…

De Katolske Klostre

De Katolske Klostre

De Katolske Klostre

IMG_1811De katolske klostre var beboet af munke og nonner. De var fromme mennesker der havde viet der liv til at tjene Gud. Det betød de levede i cølibat, så de ligesom de katolske præster ikke måtte gifte sig og skulle afholde sig fra sex. De brugte dagene med bønner og at arbejde på klosterets jorde eller pleje klostrets interesser

Klostrene tog sig ofte af de syge og udstødte. Nogle klostre fungerede som nogle af landets førtste hospitaler.

Det var i klostrenes haver, munkenes urtegårde, at de fleste lægeurter først blev dyrket i Danmark. Munke rejste en del i middelalderen og byttede frø, stiklinger og viden med hinanden. Derved blev nye urter og deres brug indført i Danmark.

Klostrene fungerede også som skoler, hvor unge novicer og adlens børn kunne uddanne sig og lære at læse og regne. Det meste af den øvrige befolkning var analfabeter. Klostrene samarbejdede på tværs af landene og dermed udbredtes viden om f.eks. kanalbyggeri, arkitektur og fremstilling af øl og vin.

Har du Tørret Kamilleblomst/the med hjemmefra, til Klostrets munke, vil de være dig taknemmelige. De er løbet tør for denne lindrende urt.

Nikolaj Kirke

Nikolaj Kirke

Nikolaj Kirke

Christian_III_C_FI det herrens år 1534 bliver Hertug Christian af Sønderjylland kåret til konge i Jylland. Han må gennem en borgerkrig på 3 år– Grevens fejde – før han i 1537 bliver konge i hele Danmark.Christian var som ung tilstede i Worms, i retsagen mod Martin Luther, og han blev selv tilhænger af Luthers tanker. Efter sin indsættelse som Junker i Haderslev  i 1523 begyndte han at indføre protestantismen i Sønderjylland. Da han bliver konge sætter han sigfor, at indføre den nye lære alle kirker  Danmark.

Nu forlyder det at kongen har samlet en gruppe lærde til en særlig opgave. De er samlet ved Nikolajs Kirke, men har brug for din hjælp.

Bønderne

Bønderne

Bønderne

Vitskøl1En stor del af Danmarks befolkning var i middelalderen bønder. Store landsbrugsområder blev dyrket med håndkraft og krævede megen arbejdskraft.  Mange bønder var fæstebønder. Det betød at de ikke ejede deres jord men ”lejede” den af en herremand eller kirken. Som betaling arbejdede de det meste af tiden på herremandens jord.

Meget af kongens, adelens og kirkens magt byggede på indtægter fra bønder. Deres skat, kaldet tiende, var som det fremgår af ordet, 1/10 del af deres afgrøder, køer, grise, får osv.

Bondelivet var hårdt arbejde fra tidlig morgen til sen aften. Undtagen søndag, hvor alle gik i kirke.

Bønderne får brug for din hjælp med at høste og med at forstå de nye tanker som er på vej ind over Danmark

Adlen

Adlen

Adlen

Optog - florI middelalderen bestod adlen af en lille gruppe familier, der ejede store dele af jorden i Danmark. De boede på godser eller herregårde og havde ret til at opkræve skat af bønderne i deres område. Selv var adlen fritaget for at betale skat, men skulle i stedet støtte kongen som riddere og medbringe soldater, når kongen drog i krig eller skulle forsvare riget.

I 1533 dør Kong Frederik den 1. og der er stor uenighed om, hvem der skal efterfølge ham som konge i Danmark. Både adlen og kirkens folk støtter forskellige kandidater.

Samtidig gør bønderne oprør under ledelse af Skipper Clement. Han samler bønderne og rykker fra Aalborg ned gennem Jylland og over fyn, hvor de sætter herregårde i brand.
Der er borgerkrig.
Adlen samler en hær og jager bondehæren tilbage til Aalborg, hvor det trækker op til kamp.

Hvem vil vinde? Den lille, men veludrustede adelshær, der er til hest eller Skipper Clements tropper af især bønder.

Hvordan ville du besejre en overlegen fjende?

Kildemarkeder

Kildemarkeder

Kildemarkeder

luth n_gle b-4055På grund af de mange mennesker, der samledes på valfartsstederne opstod der kildemarkeder. Der blev handlet med kildevandet, pilgrimsmærker og alskens andre ting, f.eks. perler, mad, våben m.m.

På markedet kunne man også møde prædikanter, afladskræmmere, musikanter m.m

Kommer du ud for at mangle noget på din rejse, må du opsøge markedet og prøve at handle. Der handles med naturalier, så hvis du medbringer et æble eller et hårdkogt æg er der sikkert nogen på markedet, der vil købe det. Ellers handles der med perler.