Hellig Kilde

Hellig Kilde

Hellig Kilde

Hellige kilder blev besøgt af folk, der søgte bod for deres synder eller lindring for sygdomme – pilgrimme. Stederne blev dengang anset for at være helligdomme, ofte på grund af en historie om en helgen eller overnaturlige væsner, som gav en kilde helbredende kraft. Folk opsøgte kilderne for at blive vasket i det hellige vand. I grenene på træerne omkring kilden hang der bandager, som tegn på vandets helbredende virkning.

Ved flere kilder lå der kirker. At bede på disse steder blev anset som særlig virksomt. Syndere eller syge  kunne, af deres præst, blive pålagt at opsøge bestemte pilgrimsmål – et valfartssted.

Nogle steder knytter historierne sig til Sct Hjælper, en kristuslignende helgen, der beskrives som bærende en lang kappe og gyldne hansker. Andre steder vogtes kommer kildens kraft fra naturen og vogtes af de underjordiske.

Bliver du ramt af sygdom på din pilgrimsrejse, er der måske en kilde i nærheden… 

Den Katolske Kirke

Den Katolske Kirke

Den Katolske Kirke

Før reformationen var kirken i Danmark katolsk og dermed styret af Paven i Rom. Kirken var en meget stor del af folks hverdag i middelalderen. Det var en meget barsk tid og man troede af det var Guds vilje, når folk blev ramt af sygdomme, død, sult, dårlig høst og meget andet. Man gik meget op i at mennesket var syndigt. Hvis en person syndede var straffen meget hård. Sjælen ville efter døden først få adgang til himlen, når sjælen var blevet renset ved at brænde i Skærsilden.

Man kunne nedsætte sin straf ved at bekende sine synder for en præst og han kunne så give en syndsforladelse. Syndsforladelse kan man oversætte til tilgivelse af ens synder. Selvom man fik tilgivelse af præsten, idømte han ofte en ekstra straf, for at man kunne genoprette sit gode forhold til Gud. Denne straf var nogle særlige opgaver, man skulle gøre for kirken. Dette kaldes at gøre bod. Man kunne gøre bod ved at gøre gode gerninger, samt give almisser til de fattige og munke som tog sig af de fattige og syge.
Man kunne også gøre bod ved at tage på pilgrimsfærd eller korstog, ligesom man også kunne købe sig fri for noget af tiden i skærsilden ved at købe et afladsbrev. Herfra kendes ordene: ”Når pengene i bøssen klinger, sjælen ud af skærsilden springer”.

Indkomsten fra afladshandlen blev blandt andet brugt til at bygge Peters Kirken i Rom.

Du skal altså opsøge den katolske kirke hvis du får brug for syndsforladelsen på din rejse. Nær ved kirken  finder du også den katolske biskop.

 Ved biskoppens afladspræster kan du købe dig et afladsbrev, hvis du frygter at din sjæl ender i skærsilden.