Introduktion

Introduktion

Introduktion

Kære konfirmand eller vi kan lige så godt sige Kære pilgrim
Du har nu startet din søgen efter Luthers nøgle, og på denne side kan du finde en masse oplysninger om din kommende ”valfart” – din pilgrims rejse. Jo mere du ved, jo bedre chance har du for at klare de mange udfordringer, der venter.
På denne hjemmeside finder du informationer over relevante personer og steder du vil møde på din rejse. Her vil du få vigtige informationer og viden. Viden er magt. Magt til at handle rigtig i bestemte situationer i spillet.


Hvem har magten over nøglerne til himmeriget?
Ifølge den katolske pave og hans præster går adgangen til himmeriget gennem dem og bekendelsen af ens synder. En tysk munk ved navn Martin Luther mente noget andet. Han havde en helt anden forståelse af, hvordan biblen skulle forståes. Disse tanker var nye og farlige i starten af 1500-tallet. Det er denne forståelse,du skal finde på din pilgrimsrejse.
I vil vandre som pilgrimme i middelalderens Danmark og indsamle den fornødne viden til at kunne forstå og bruge Luthers Nøgle. Men vogt Jer… I middelalderen var nytænkning og andre idéer end den katolske kirkes livsfarlige. I skal derfor under pilgrimsrejsen gøres jeres yderste for ikke at skille Jer ud og gøre jer umage for at handle historisk korrekt.

I skal derfor være klædt som pilgrimme og ikke medbringe genstande der kan afsløre Jer. Ingen mobiltelefoner, der pludselig ringer eller selvlysende kasketter osv. Samtidig skal I holde øje med vejrudsigten, idet store dele af spillet foregår udendørs.

Surf rundt her under den by, hvor du skal spille. Læs om steder og personer fra middelalderen. Undervejs kan du finde ting, der vil være relevante at medbringe. Ting som kan hjælpe jer under rejsen. Du kan vælge at medbringe nogle af disse ting, men husk på – for meget, vil vi vække mistro.
Hvis I vil forberede Jer endnu mere eller er blevet nysgerrige er du velkommen til at udforske resten af hjemmesiden.

Vi ses snart…

Pesten

Pesten

Pesten

DSC_0166Pesten ”den sorte død”, var en uhelbredelig og smitsom sygdom. Fik man pest, blev man fordrevet fra sin landsby og måtte samles med andre syge. I den barske middelalder oplevede de pestramte derfort et liv som udstødte og syge. De pestramte var nægtet adgang til folks huse, de var frygtet af alle og dømt til tiggeri, for at få en smule mad. Nogle af de udstødte kunne tjene lidt ved at fungere som gravere. Hvis man ikke døde af sygdommen, bukkede man ofte under på grund af det hårde liv.

Hvad vil du gøre, hvis du blev smittet med en dødelig og meget smitsom sygdom? Det siges, at de udstødte sidder inde med vigtig viden, som kan være dig til stor hjælp.

De Katolske Klostre

De Katolske Klostre

De Katolske Klostre

IMG_1811De katolske klostre var beboet af munke og nonner. De var fromme mennesker der havde viet der liv til at tjene Gud. Det betød de levede i cølibat, så de ligesom de katolske præster ikke måtte gifte sig og skulle afholde sig fra sex. De brugte dagene med bønner og at arbejde på klosterets jorde eller pleje klostrets interesser

Klostrene tog sig ofte af de syge og udstødte. Nogle klostre fungerede som nogle af landets førtste hospitaler.

Det var i klostrenes haver, munkenes urtegårde, at de fleste lægeurter først blev dyrket i Danmark. Munke rejste en del i middelalderen og byttede frø, stiklinger og viden med hinanden. Derved blev nye urter og deres brug indført i Danmark.

Klostrene fungerede også som skoler, hvor unge novicer og adlens børn kunne uddanne sig og lære at læse og regne. Det meste af den øvrige befolkning var analfabeter. Klostrene samarbejdede på tværs af landene og dermed udbredtes viden om f.eks. kanalbyggeri, arkitektur og fremstilling af øl og vin.

Har du Tørret Kamilleblomst/the med hjemmefra, til Klostrets munke, vil de være dig taknemmelige. De er løbet tør for denne lindrende urt.

København Belejring

København Belejring

København Belejring

VestVoldenI middelalderen bestod adlen af en lille gruppe familier, der ejede store dele af jorden i Danmark. De boede på godser eller herregårde og havde ret til at opkræve skat af bønderne i deres område. Selv var adlen fritaget for at betale skat, men skulle i stedet støtte kongen som riddere og medbringe soldater, når kongen drog i krig eller skulle forsvare riget.

I 1533 dør Kong Frederik den 1. og der er stor uenighed om, hvem der skal efterfølge ham som konge i Danmark. Både adlen og kirkens folk støtter forskellige kandidater.

Noget af adlen ønsker Christian d. 3 som den nye konge. Han vedkender sig de nye protestantiske tanker. Andre ønsker den gamle konge  Christian d. 2. tilbage ved magten. Der er borgerkrig.

Christian d. 2. tropper anfører af Grev Christoffer fra Lübeck.

Krigen får derfor navnet – Grevens Fejde.

Nu marcherer Christian d. 3. mod fjenden, som har gemt sig bag Københavns volde. Han belejrer byen.

Hvem skal træne soldaterne til kamp?
Hvordan ville du besejre en overlegen fjende?